Quang Hải sút tung lưới Qatar 2 bàn

NĂM bàn 4 trận đã qua
NAY vào bán kết dân ta vui mừng
VIỆT Nam quyết đá tưng bừng
NAM thanh, nữ tú... xa gần sướng vui

VÔ luôn chung kết tuyệt vời
ĐỊCH anh Hàn Quốc tơi bời 2-0
CHÂU sa... già trẻ nức lòng
Á âu... ngưỡng mộ chiến công chói lòa.

fv